Visar inlägg från april 2020

Tillbaka till bloggens startsida

NYA TIDER - och gamla...

 

  Fråga till antikhandlare  (från AT - Dagens Humor):

        Har ni bredband?

        _  Nej, vi har flaskpost.

               :-!    ;-) 

   -------

Viktigt med motion... hm

  TANKE och MOTTO FÖR DAGEN

          "Den bästa motionen är den som blir av! "   

   - påmints om i P1 i det trekvartslånga 'träningsinstruktionsprogrammet' i morse, vilket gjorde att jag blev ganska motiverad att med detsamma pröva på allt som kunde göras (härhemma) utan att anstränga sig för mycket  :-P !  

Har nu suttit en stund vid laptopen (inte så bra!) -

- men nu ställer jag mig alltså upp och nästan sätter mig ner igen - ett tiotal gånger i följd, som man sa att man ska - eller kan göra om man vill.  :-)  

 Så nu skriver jag inte mer just nu!  Jag gör som jag vill. :-$ 

   ------ 

Cykeltur till Tånga hed - eller 'tankeresa' corona-våren 2020

Måndagen den 19 april

- ja, idag har jag 'gått i land med' en uppiggande cykeltur till Tånga hed, vandrat runt i Naturreservatet denna soliga och sommarvarma aprildag. 

   

   I broschyren, som finns tillhands för besökarna i informationslådan vid ingången/grinden till vandringsleden, får man läsa om hedens tillblivelse efter att inlandsisen smälte undan för omkring 12 000 år sedan och vidare fakta om den magra och steniga markens och platsens historia -  om stenyxan, Svältorna, A2 Kungl. Göta Artilleriregemente  m m) - och förstås också om hedens flora  och fauna 

"Syftet med det cirka 39 hektar stora naturreservatet, som avsattes 2003, är att bevara och hävda det värdefulla kulturlandskapet och förekomsten av rödlistade och sällsynta arter. " 

Jag läser vidare i broschyren att på Tånga hed hittar man förutom den mycket sällsynta mosippan och den lilla ettåriga ljungögontrösten  andra gamla svenska växter, som vi hört talas eller sjunger om, och som vi kanske har i våra egna skolherbarier från 'förr i tiden' (vilket jag ju har :-$ ) .

Som t ex brudbröd, slåttergubbe, gulmåra, kattfot och jungfrulin

Här växer också backsippa, gökärt, nattviol, blåtåtel  och många andra örter och gräs.

"Under blomningen bjuder växterna mängder av fjärilar, blombockar och andra insekter på pollen och nektar."

"Under högsommaren flyger den mycket sällsynta fjärilen alkonblåvingen  över fuktiga delar av heden.  Den lägger sina ägg på klockgentianans blomknoppar, där larven en tid lever av växten.  Ett märkligt samliv inleds sedan med myror som bär den hem till boet.

Fjärilslarven avger ett doftämne som gör att myrorna matar den som om den vore deras egen avkomma.  Larven förpuppas och kryper som nykläckt ut i det fria innan den torkar sina vingar."

  *    *    *

Några bilder ur denna Västkuststiftelsens broschyr med text av Ulla Åshede och illustrationer av Kerstin Hagstrand-Velicu:

 Bilder alltså via min kamera (något diffusa (n))  på här omnämnda växter,  men som ju idag inte kommit upp ur vintervilan ännu såsom myrorna, som kilar omkring här på den solbelysta marken, har gjort. 

  *    *    *

 Och bilder om A2:s = Artilleriets tid på Tånga hed som det alltså också berättas om i broschyren: 

 Ett par kanoner från A2-tiden står fortfarande kvar på området.

  

     *    *    *

   Med mig från Tångautflykten  hade jag en känsla som om/att jag hade varit på Öland i Östersjön, suttit i solen och vandrat omkring där på alvaret  - men i verkligheten inte varit utanför hemkommunens gränser - Vårgårda i Västergötland.  =-O 

   Stora Alvaret (Mörbylånga, Sverige) - omdömen - Tripadvisor

      Alvaret på Öland        - Foto från webben

      *     *     *

 TANKE FÖR DAGEN   

    Såhär kan man ju 'tankeresa' denna corona-vår 2020!   (y) 

  -------JUST NU

   TANKE FÖR DAGEN 

                Avstånd

                Handtvätt 

     - och allt det där....

       Det är bara så det är!

                Just nu.   

                   :-( 

         - mungiporna neråt...

               *    *    *

   ... eller ändå: försök hålla mungiporna uppåt (rekommendation)

                   :-)  

 

    Hur var det då 1980, just då...

   

  -------  

   Tillägg, med text:

  PS  ... det skulle också gå så bra med (=duga) att "bara" få lov att sitta här på stans konditori  - istället för social distansering som gäller!/viiu 80+are i karantän :-[ 

  PS 2   Skogspromenader i enmannauppställning (och monologer) är ju i alla fall tillåtna här, än så länge. Och telefonmöten, förstås.  (y)  (Och så har jag ju den här apparaten, som jag skriver på nu, och som når ut över stängda gränser (än så länge?) -  och så hoppas jag ju nu förstås att inte heller den får virus - datavirus  är ju annars något som vi varit varnade för alltsedan vi fick våra datorer... 

   -------


För länge sen...

 Jag hade en gång en båt...

     TANKE FÖR DAGEN

  "Jag hade en gång en båt..."  - aqua /viiu

      *   *   *                          

------

Äldre inlägg