Visar inlägg från februari 2015

Tillbaka till bloggens startsida

EMPTY BOX

*    *    *    *    *    *    *     *     *     *     *     *     *     *     *      *       *      *  

TANKE FÖR DAGEN

                     . . . . Idag inga tankar alls!      :-$  O:-)

_________

? ? ?

TANKE FÖR DAGEN

                        .  .  .  jagad av vargar 

                        - det är synd om människorna  ........

                           eller är det tvärtom , , ,

__________

NON VIOLENCE

*    *    *    *    *    *    *    *    *    *    *    *    *    *    *    *    *    *    *    *   

TANKE FÖR DAGEN    - Går idag i  krigs- och fredstankar ...

Har i helgen läst 'Samvetskval'  av August Strindberg - en 'fredsnovell', som det står under titeln på omslaget.  

Novellen skrev han 1884 - men den känns högst aktuell fortfarande idag!

Strindberg  brukar ju av eftervärlden omnämnas/beskrivas som en stridens man.  Ändå var han redan i sin ungdom engagerad av fredsidéerna och blev dessa trogen till sin död 1912.

I 'Samvetskval' , som alltså i hög grad handlar om fred, berättar Strindberg bl a om ett mycket uppmärksammat beslut år 1872, nämligen det  att två stormakter för första gången lyckades lösa en tvist - inte med våld och vapen, utan - genom fredliga förhandlingar, den s k Alabamaaffären. 

Novellen 'Samvetskval'  trycktes första gången i boken 'Utopier i verkligheten' - läser jag i förordet - en titel som säger något om Strindbergs tro på möjligheten att förverkliga utopier. - Den tron vill jag också hålla mig till!  

 Under de två sista åren - fortsätter jag att läsa i förordet - återkommer Strindberg gång på gång till fredstankarna. Han angriper värnplikten och kasernlivet och för fram kritik mot kungens rätt att sluta förbund och förklara krig. Han varnar för att "verklig krigsfara kan uppstå om rustningar och i-gevärs-rop under fredstid bliva alltför ivriga"  och önskar "en liten lag mot olaglig militaristisk propaganda" . Kriget är omöjligt som  lösning på konflikter, menar han. Hyfsade människor söka göra upp saker i godo... (eller gå till domstol).  - - -

N B  -  Strindberg, som alltså dog 1912, slapp ju genomlida de båda stora världskrigen, som då 'stod för dörren'.........  och slapp också att uppleva besvikelsen över sin tro på en fredligare värld ......... 

*   *   *

Om framtiden vet vi inget, men jag - Viiu Riis - vill alltså fortfarande, trots allt, tro på 'utopier'!!

Och vi alla nu levande är väl överens om, att det  idag är viktigare än någonsin att lösa konflikter med förhandlingar i stället för med våld!

För inte kan det vara rimligt, att människorna inte har lärt sig något av historien... 

Foto  Viiu    - i parken utanför Skissernas Museum i Lund 

 -------

BRA ATT KOMMA IHÅG . . .

*    *    *    *    *    *    *    *    *    *    *    *    *    *    *    *    *    *    *    *

Surfade nu på söndagsmorgonen i min blogg 

- letade efter en viss uppgift, att ha med mig till söndagslunchen jag är inbjuden till idag -    men/och kom då att scrolla förbi den här 300 år gamla bönen (här nedan)              från Wells Cathedral i England, som jag hade sparat i ett av mina blogginlägg - med kommentaren 'kan vara bra att ha' .   Och jag tänkte, att just nu är väl ett sådant tillfälle, eftersom jag har fnurra på tråden med min nya dator, som inte tillåter mig att fixa nya blogginlägg som jag vill (foton, musik, format, radavstånd etc etc) men den här texten här nedan fungerade det i alla fall att med hjälp av blåmålning, men med fel radavstånd!! kopiera över till ett nytt blogginlägg!

En nunnas bön

Herre, du vet bättre än jag själv, att jag åldras och en dag kommer att vara gammal. Bevara mig för den olycksaliga ovanan att tro att jag måste kommentera allting och i alla omständigheter säga något.  Gör mig betänksam, men inte svårmodig: hjälpsam men inte härsklysten. Med tanke på mitt förråd av levnadsvisdom, tycks det mig tråkigt att det inte kommer till användning, men du vet att jag kommer att behöva ett par vänner på slutet. Rädda min ande från att upprepa en ändlös massa småsaker: ge mig vingar så att jag kan tränga fram till sakens kärna. Försegla mina läppar vad angår mina egna smärtor och lidanden. De är i tilltagande och lusten att räkna upp dem blir allt större med åren. Att be om så mycket nåd att jag finner behag (??) i andras klagovisor, det vågar jag inte: men hjälp mig att lyssna på dem med tålamod. Jag vågar inte heller be om ett bättre minne: men ge mig mer ödmjukhet och mindre självsäkerhet när mitt minne tycks stå i motsats till andras. Lär mig den storartade insikten att även jag ibland kan ta miste. (Fast just den här sistnämnda insikten har jag redan - med råge!! Jag utgår alltid ifrån att jag kan förstås ha fel, ha uppfattat saker o ting fel, osv, vilket ju händer titt som tätt!/ viiu.) Gör mig i någon mån älskvärd. Jag går inte in för att vara ett helgon – somliga av dem utgör ett föga angenämt sällskap – men en sur gammal människa är en av djävulens mest framstående uppfinningar. Skänk mig förmågan att kunna se det goda på även de mest oväntade ställen, och begåvning hos människor som jag inte tilltrodde dem. Och ge mig nåden att också säga det till dem. Amen.”

*   *   *