NATUREN  förser min omgivning med lysande majfägring - 

  från morgon till kväll.

  - Jag har bara att tacka och ta emot! 


   

    

   Denna vår har jag rikligt med förgätmigej  i trädgården.

 

   Onsdag kväll den 6 maj 2020. 

  -------